Canada Resort

 Verhuurinformatie Canada Resort

Canada Huis B.V. staat voor recreëren zoals u dat wenst met daarbij de mogelijkheid te verhuren. U verdient uw log home terug door middel van verhuur. De ervaring leert dat een comfortabel recreatieobject op een unieke locatie, mits goed beheerd, een zeer rendabele investering is.

Canada Resort wordt geëxploiteerd en verhuurd door Canada Huis B.V. Voor het resort is een bedrijfsmatige exploitatie van overheidswege verplicht. Met alle individuele eigenaren worden beheerovereenkomsten gesloten voor een optimale zorg van uw investering. Daarnaast heeft de koper de keuze uit een drietal gebruiksmogelijkheden, namelijk:

  1. Eigen gebruik
  2. Verhuur met eigen gebruik
  3. Verhuur zonder eigen gebruik

1. Eigen gebruik

Eigen gebruik is mogelijk voor recreatieve doeleinden. Permanente bewoning is uitgesloten. De gemeente staat het recreatief eigen gebruik gedurende het gehele jaar toe.

2. Verhuur met eigen gebruik

Toekomstige eigenaren die optimaal willen genieten van hun log home en toch opbrengsten willen genereren sluiten een verhuurovereenkomst met Canada Huis B.V. Deze verhuurovereenkomst geeft de mogelijk naast de beschikbaarstelling voor verhuur het log home zelf te gebruiken.

3. Verhuur zonder eigen gebruik

Eigenaren die maximaal willen profiteren van het rendement uit verhuurinkomsten van hun log home sluiten een verhuurovereenkomst zonder eigen gebruik sluiten met Canada Huis B.V. Het log home staat dan het gehele jaar ter beschikking voor de verhuur. Hierbij heeft u de mogelijkheid om de betaalde BTW op de volledige investering terug te vragen.